จะเลือกเว็บโฮสติ้งอย่างไร


คำแนะนำการเลือกเว็บโฮสติ้ง

 • ภาษาที่ใช้พัฒนา ซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าภาษาที่ใช้ในการพัฒนานั้นหลักๆ ก็จะมีอยู่ 2 ภาษา คือ PHP กับ ASP ก็ขึ้นอยู่กับความผู้ที่ต้องการใช้งานโฮสนั้นมีความรู้ทางภาษาด้านไหนก็เลือกใช้งานโฮสที่รองรับการทำงานของภาษานั้น เนื่องจากถ้าโปรแกรมมีปัญหาหรือมีข้อขัดข้องผู้ใช้งานก็สามารถที่จัดการแก้ไข ปรับปรุงเองได้ แต่ในขณะเดียวกันนอกจากภาษา PHP กับ ASP แล้วก็ยังจะมีภาษาอื่นๆ อีกเช่น Java, python, perl หรือ xml
 • ปริมาณเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล โดยในส่วนนี้ผู้ใช้งานก็จะต้องดูรายละเอียดของข้อมูลโฮสติ้งแต่ละรายว่าให้เนื้อที่เท่าไร ซึ่งตรงนี้ผู้ที่ต้องการใช้งานก็จะต้องกำหนดแบบแผนหรือรูปแบบของเว็บก่อนว่าจะเว็บประเภทใดออกมา เว็บนั้นมีเนื้อหาประเภทใด เพื่อที่จะให้ประมาณเนื้อที่ที่ต้องการใช้งานได้และจะได้เลือกปริมาณตามที่ต้องการจากผู้ให้บริการโฮสติ้งได้
 • ฐานข้อมูล ในการทำเว็บไซต์นั้นก็คงจะหนีเรื่องของการเก็บข้อมูลไม่พ้น ซึ่งก็ต้องใช้ฐานข้อมูลและก็จะแตกต่างกันตามประเภทของโฮสติ้งที่ใช้งาน โดยถ้าเป็น Linux หรือ FreeBSD ฐานข้อมูลที่นิยมใช้ก็คือ mySQL ส่วนทางฝั่ง Windows ฐานข้อมูลที่นิยมใช้ก็จะเป็น Access หรือ MS SQL ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องดูฟีเจอร์หรือข้อกำหนดของผู้ให้บริการว่าจะให้ใช้งานแบบใด และอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทราบก็คือ จำนวนฐานข้อมูลที่สร้างได้ เนื่องจากบางครั้งผู้ใช้งานมีความจำเป็นที่ต้องสร้างฐานข้อมูลมากกว่า 1 ฐานข้อมูลเพื่อที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล เพราะโฮสบางรายจะให้สร้างได้เพียง 1 ฐานข้อมูล บางรายให้สร้างได้ 5 ฐานข้อมูล บางรายให้สร้างได้ไม่จำกัด ก็ให้เลือกตามความต้องการใช้งาน
 • Data Transfer / เดือน คือ อัตราในการถ่ายโอนข้อมูลต่อเดือน หรือเรียกอีกอย่างว่าจำนวนข้อมูลที่วิ่งเข้าออกระหว่าเว็บไซต์ของเราและผู้ใช้งาน ซึ่งส่วนมากก็จะมีหน่วยเป็น GB/เดือน
 • Operating System Platform เป็นรูปแบบของระบบปฏิบัติการที่ตัวโฮสติ้งใช้งาน ซึ่งดังที่กล่าวไปแล้วว่าก็จะมีอยู่ 2 ระบบปฏิบัติการใหญ่ๆ ที่ใช้งานกันก็คือ Windows หรือ Linux (FreeBSD) ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการบอกตัวระบบการทำงานของโอสด้วย ซึ่งถ้าโฮสติ้งที่ใช้ Windows เป็นระบบปฏิบัติการนั่นก็หมายความว่าตัวภาษาที่ใช้งานก็จะเป็น ASP หรือ ASP.Net และ PHP ซึ่งตัว PHP นั้นก็จะเป็นส่วนที่ลงเสริมเข้าไปให้สามารถทำงานได้ ส่วนโฮสติ้งที่ใช้ Linux (FreeBSD) เป็นระบบปฏิบัติการภาษาที่ใช้งานก็จะเป็น PHP ส่วนในเรื่องของฐานข้อมูลนั้น โฮสติ้งที่ใช้ Windows เป็นระบบปฏิบัติการสามารถใช้งานฐานข้อมูลได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็น Access, MS SQL, Oracle หรือแม้แต่ MySQL สำหรับรองรับการทำงานของ PHP เป็นต้น ส่วนโฮสติ้งที่ใช้ Linux (FreeBSD) ตัวฐานข้อมูลที่นิยมใช้งานมากที่สุดก็จะเป็น MySQL
 • AntiVirus / Spam Filter เป็นส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมที่จะช่วยป้องกันไวรัสที่จะมาทำลายระบบของเราหรือการ Spam ของข้อความที่ไม่พึงประสงค์และเพื่อป้องกันการยิงเว็บไซต์ด้วย ซึ่งส่วนมากแล้วโฮสติ้งทุกโฮสก็จะให้อยู่แล้วแต่ประสิทธิภาพในการทำงานและการหมั่นตรวจสอบดูแลอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากบ้างครั้งก็จะต้องเฝ้าดูตัวพฤติกรรมของคนเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยว่าเข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไร มีแพ็คเกจแปลกๆ เข้ามาหรือไม่อันจะเป็นบ่อเกิดให้โฮสของลูกค้า (ผู้เช่า) เกิดความเสียหายได้
 • Web Based Email ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเมล ซึ่งนั่นหมายถึงว่า ที่โฮสติ้งที่ผู้ใช้งานจะไปใช้งานนั้นมีบริการเมลด้วยหรือไม่ โดยการทำงานของเมลนั้นก็จะเป็นลักษณะของเว็บเพจจึงได้เรียกว่า เว็บเมล ก็เหมือน Hotmail, Yahoo นั่นแหละ ซึ่งส่วนมากแล้วโฮสที่จะไปเช่านั้นก็จะมีเนื้อที่ของเมลมาให้อยู่แล้วซึ่งเนื้อที่นั้นก็จะรวมกับเนื้อที่ของตัวเว็บไปด้วย เรียกว่าเป็นโฮสแบบแชร์นั่นเอง เช่น ผู้ใช้งานเช่าโฮสเนื้อที่ 200MB ซึ่งนั่นก็หมายความว่าในพื้นที่ 200MB นั้นเป็นเนื้อที่ในการเก็บเนื้อหาของเว็บและเนื้อที่ของเมลด้วยรวมกับ 200MB ซึ่งถ้าโฮสในมีบริการ WebMail ก็จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านเมลจากคนอื่นๆ ที่ส่งมาหายังผู้ที่ทำเว็บได้ โดยที่จะมีชื่อสกุลเป็นชื่อเว็บที่ได้จดทะเบียนไว้ เช่น จดทะเบียนไว้ชื่อ www.domain.com ก็อาจจะใช้เมลว่า mail@domain.com ก็ได้ ซึ่งก็จะเป็นการสื่อการกับผู้ที่เข้ามาชมได้ดีอีกส่วนหนึ่งด้วย
 • Sub Domain เป็นชื่อย่อยๆ ของเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น ซึ่งก็จะเหมาะสมสำหรับองค์กรหรือมหาวิทยาลัยที่มีหลายๆ แผนก เช่น บริษัท A จดทะเบียนไว้ชื่อ www.domainA.com แล้วมีแผนกย่อย คือ sale, marketing, support เป็นต้น ซึ่งแผนกเหล่านี้ก็มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ครั้นที่จะไปจดทะเบียนใหม่เลยก็จะทำให้เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายได้ จึงต้องสร้างชื่อย่อยๆ ลงมาภายในองค์กรนั้น ซึ่งแผนก sale ก็จะได้เป็น sale.domainA.com, แผนก marketing ก็จะได้เป็น marketing.companya.com และแผนก support ก็จะได้เป็น support.domainA.com ซึ่งก็จะเห็นว่าองค์กรเดียวกันนั้นก็จะมีชื่อเว็บไซต์ที่เหมือนๆ กัน แต่ต่างกันที่แผนก ซึ่งก็จะทำให้การจดจำและการบริหารจัดการทำได้ง่าย โดยถ้าโฮสตัวไหนที่ผู้ใช้งานไปเช่า ไม่มีฟีเจอร์นี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้งานมากกว่า
 • Backup หรือการสำรองข้อมูล ซึ่งปกติการทำเว็บไซต์นั้นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องข้อมูลหรือเนื้อหาของเว็บก็จะเป็นผู้ที่จัดทำที่จะต้องกระทำด้วยตนเอง แต่ส่วนนี้เรียกว่าเป็นของแถมสำหรับผู้เช่าโฮสดีกว่า ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ให้บริการเช่าโฮสนั้นมีฟีเจอร์นี้หรือไม่ เช่น จะมีการสำรองข้อมูลเก็บไว้ให้ผู้เช่าเป็นกรณีพิเศษ นอกจากการ Backup Time ปกติของเครื่องเซิรฟ์เวอร์ เช่น อาจจะมีการไรท์ลงแผ่น DVD ส่งมาให้ผู้เช่าทุกๆ เดือน เป็นต้น ซึ่งก็จะเป็นการดีที่ทำให้ผู้ที่ไปเช่ามีความปลอดภัยของข้อมูลในระดับหนึ่ง ซึ่งตรงนี้ถ้ามีก็อาจจะมีการค่าบริการเพิ่มขึ้นก็ให้ผู้เช่าโอสนั้นทำการตรวจสอบราคาของผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยว่ามากน้อยเพียงใด คุ้มค่าต่อการใช้งานหรือไม่
 • FTP access ในการอัพโหลดข้อมูลขึ้นไปยังเว็บไซต์หนทางที่สะดวกที่สุดก็คือการใช้บริการผ่านระบบ FTP เพราะจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานและขนย้ายไฟล์จำนวนมากๆ ได้ดี ถ้าโฮสไหนที่มีบริการอัพโหลดข้อมูลผ่านตัว Browser นั้นบอกได้เลยว่า ไม่ขอแนะนำ เพราะจะทำให้การทำงานนั้นล่าช้าและเกิดความไม่สะดวกเอามากๆ ซึ่งการอัพข้อมูลผ่านระบบ FTP นั้นก็ใช้โปรแกรม FTP Client ทั่วๆ ไปตามแต่ความถนัดของตนเอง เช่น WS-FTP, Cute FTP เป็นต้น
 • File Manager เป็นตัวจัดการไฟล์ผ่านหน้าเว็บ ซึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายๆ การใช้โปรแกรม FTP หรือ Windows Explorer แต่จะมีการทำงานผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์ (Online) ได้ทันที แต่ในการใช้งานด้วยตัว File Manager นั้นก็จะต้องมีข้อที่ควรระวังอย่างหนึ่งก็คือ ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถ้าเน็ตช้ามากๆ ก็จะทำให้การโอนไฟล์มีปัญหาได้ แต่ไม่ใช่เฉพาะ File Manager เท่านั้นโปรแกรมประเภท FTP ก็มีปัญหา แต่การทำงานบางอย่างจะสะดวกกว่าเพราะโปรแกรม FTP ทำงานที่เครื่องไคลเอนท์ ซึ่งถ้าโฮสมีตัว File Manager มาให้ก็จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกอีกทางหนึ่งด้วย
 • คอมโพเน้นท์ต่างๆ ในการเลือกที่จะเช่าโฮสมาทำเว็บไซต์นั้นก็จะต้องศึกษาหรือสอบถามทางโฮสก่อนว่ามีคอมโพเนนท์อะไรให้ใช้งานบ้าง เนื่องจากในการทำเว็บไซต์ของเรานั้นอาจจะต้องใช้คอมโพเน้นท์มาเสริมการทำงานด้วย ซึ่งคอมโพเน้นท์ส่วนมากนั้นจะต้องเสียตังซื้อ โดยเฉพาะคอมโพเน้นท์ของภาษา ASP ส่วนภาษา PHP นั้นส่วนหนึ่งก็จะฟรีเป็นส่วนมาก แต่บางส่วนก็จะต้องซื้อเหมือนกัน ซึ่งในการที่จะเช่าโฮสสักตัวหนึ่งก็ต้องดูว่ามีคอมโพเนนท์อะไรบ้างให้มีมากที่สุดเท่าที่การใช้งานของผู้ใช้นั้นจะมีความจำเป็น เช่น aspSmartUpload, AspEmail หรือบางโฮสที่เป็น PHP ก็จะมีตัวเว็บสำเร็จรูปอย่าง Gallery Photo Album, PHP-Nuke หรือ Mambo มาให้ด้วย เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานใช้งานได้อย่างสะดวกและไม่ต้องติดตั้งเองทั้งหมดก็ทำให้เกิดความสะดวกและความรวดเร็วในการทำเว็บไซต์
 • Database Control Panel / ODBC เป็นส่วนของการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์ของผู้เช่าโฮส ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโฮสที่รองรับการใช้งานภาษาใดไม่ว่าจะเป็น ASP หรือ PHP ก็จะต้องมีตัวช่วยจัดการ ไม่วาจะเป็นตัวช่วยสร้างฐานข้อมูล หรือเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเป็นต้น เนื่องจากจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการเช่าผู้เช่าก็จะต้องสอบถามให้ละเอียดถี่ถ้วน แต่ถ้าเว็บไซต์ที่ทำไม่ได้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล ในส่วนนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ให้มีไว้ก่อนเพื่อที่จะสามารถอัพเกรดต่อไปได้ในอนาคต
 • รองรับระบบ WAP ในส่วนนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับการทำเว็บไซต์สำหรับองค์กร เนื่องจากระบบ WAP นั้นจะมีการใช้งานตาม PDA หรือโทรศัพท์มือถือถ้าโฮสที่ผู้ใช้งานไปสมัครเช่ามีระบบตัวนี้บริการให้ด้วยก็จะเป็นการดีที่จะสามารถต่อยอดหรือขยายกลุ่มคนใช้งานออกไปได้อีก
 • ตัวเก็บสถิติ ส่วนนี้ถือได้ว่าน่าจะเป็นบริการฟรีสำหรับผู้ที่เช่าเว็บไซต์ เนื่องจากโฮสนั้นจะต้องมีให้อยู่แล้วโดยอัตโนมัติ ซึ่งถ้ามีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อใช้งานก็จะต้องไปดูที่รายละเอียดก่อนว่ามีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้าง แล้วน่าสนใจมากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วไม่มีฟีเจอร์อะไรที่โดดเด่นน่าสนใจ ก็สามารถใช้ตัวสถิติ ฟรีจากเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีก็ได้
 • รองรับระบบ SSL ถือว่าเป็นอีกส่วนที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการทำเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะในเรื่องการทำร้านค้าหรือทำเว็บไซต์เก็บข้อมูล เนื่องจากระบบ SSL เป็นระบบเข้ารหัสเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งถ้าโฮสที่ผู้เช่าอยู่จะทำงานทางด้านนี้ก็จะต้องให้มีระบบนี้ด้วยเพื่อที่จะให้เว็บไซต์ที่ทำมีความปลอดภัย
 • การปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์/การสำรองข้อมูล ในส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานไปเช่าอยู่ที่โฮสอาจจะไม่ได้มีการแบ๊กอัพไว้ที่เครื่องตนเองตลอดเวลา เนื่องจากอาจจะทำการอัพเดตเว็บไวต์แบบออนไลน์ ถ้าที่โฮสมีระบบแบ๊กอัพไว้ให้ด้วยก็จะเป็นการดี หรือบางโฮสก็อาจจะมีการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยเพื่อที่จะเก็บแบ๊กอัพไว้ลงซีดีให้ซึ่งก็จะเป็นการดี โดยในการใช้งานผู้ใช้ก็ต้องศึกษาในรายละเอียดให้ครบถ้วนด้วย
 • ระบบการย้ายโดเมน เป็นอีกลูกเล่นหนึ่งของผู้เช่าโฮส ซึ่งส่วนมากแล้วผู้ที่ให้บริการเช่าโฮสก็จะทำการรับจดโดเมนด้วยไปในตัวเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานนั้นมีข้อมูลอยู่ที่เดียวทำให้ง่ายต่อการจัดการ แต่สำหรับผู้ใช้งาานแล้วอาจจะไม่ชอบไม่พอใจในบางส่วนเช่น ผู้ให้บริการรายนี้ทำโฮสเช่าพื้นที่ไม่ดีระบบล่มบ่อย แต่ดูแลโดเมนดีก็อาจจะไปใช้โฮสที่อื่น แบบนี้ก็ได้เป็นต้น ซึ่งส่วนมากแล้วผู้ที่รับเช่าโฮสก็จะมีบริการย้ายโดเมนมาอยู่กับของตนเองเพื่อจัดการง่าย ซึ่งก็ขอแนะนำว่าผู้ที่จะเช่าก็น่าจะมีพื้นที่โฮสและโดเมนอยู่ที่เดียวกัน แต่สำหรับในการย้ายบางรายก็จะมีค่าใช้จ่ายก็ให้ดูตามความเหมาะสมไม่แพงหรือถูกจนเกินไปจนน่าสงสัย เพราะตัวโดเมนนั้นมีค่าเป็นเงินมหาศาลในกรณีที่ชื่อนั้นสวยๆ อาจจะมีการบักลอบเอาชื่อไปขายได้
 • บริการหลังขาย ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ดูยากเหมือนกันจนกว่าจะพบกับตัวเอง หรือฟังจากผู้ที่เคยประสบมา เนื่องจากบริการหลังขายจะเป็นส่วนที่ทำให้ผู้ใช้งานประทับใจในตัวสินค้าหรือโฮสไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีปัญหาแล้วสามารถรับแก้ปัญหาได้ทันท่วงที สามารถปรึกษาหารือเรื่องโฮสได้ เป็นต้น ก็จะทำให้เกิดความประทับใจ และไม่ถือว่าเป็นการทิ้งลูกค้าขายหรือเช่ามาเสร็จก็ปล่อยตามยถากรรม
 • รายชื่อลูกค้าตัวอย่าง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่จะมาใช้งานส่วนหนึ่งซึ่งก็จะต้องดูว่ามีหน่วยงานหรือบริษัทไหนมาที่จะใช้งานบ้างก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ แต่ก็จะต้องดูด้วยว่าเป็นชื่อโดเมนที่จดมาแอบอ้างหรือไม่ ไปคลิกเข้าไปแล้วก็ล่มหรือดูไม่ได้ เป็นต้น
คำหลัก: เลือกเว็บโฮสติ้ง, เว็บโฮสติ้ง, โฮส, โฮสติ้ง
แก้ไขล่าสุด:
2007-08-20 14:12
ผู้เขียน: :
thaizone
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.7
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 3.67 (3 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก