ความแตกต่างของเว็บโฮสติ้งหรือโฮสติ้ง ระบบ Unix และ Windows


ระบบ Unix และ Windows เป็นระบบปฏิบัติการของเครื่อง ถ้าเว็บไซต์ของท่านเขียนด้วย html อย่างเดียว สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ แต่ขอแนะนำให้ใช้เป็น Unix เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่หากท่านเขียนด้วยภาษาอื่น และมีระบบฐานข้อมูล (Database) ให้ลองพิจารณาดังนี้ ระบบปฏิบัติการ Unix อันได้แก่ Linux เหมาะสำหรับภาษา PHP มี Database เป็น MySQL สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เหมาะสำหรับภาษา ASP, PHP มี Database เป็น MS Access, MS SQL Server คำหลัก: mssql, mysql, php, unix, windows, ระบบปฏิบัติการ, เว็บโฮสติ้ง, โฮสติ้ง
แก้ไขล่าสุด:
2007-09-11 11:31
ผู้เขียน: :
thaizone
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 3.6 (10 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก