ความเป็นมาของเว็บโฮสติ้ง


หากกล่าวถึงการให้บริการแรกๆ นั้นที่ยังไม่มีการเปิดเสรีให้ใช้บริการในเชิงพาณิชย์อย่าง กว้างขวาง อาจพูดได้ว่า เว็บโฮสติ้งนั้นถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับการใช้งานอินเตอร์เนทเลยทีเดียว สำหรับในประเทศไทยนั้นช่วงแรกกลุ่มผู้ใช้งานจะเป็นมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไทยสาร (ThaiSarn) และหน่วยงานอย่าง Internet Thailand ที่ให้บริการสำหรับสถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์กร ที่ไม่หวังผลกำไร หน่วยงานราชการ และบริษัทหรือองค์กรขนาดเล็ก โดยเชื่อมต่อผ่านทาง การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) ในช่วงแรก เว็บโฮสติ้งในรูปแบบพาณิชย์ที่มีการให้บริการแบบเสรีนั้น ถือกำเนิดขึ้นมาหลังจากที่ผู้ ให้บริการรายใหญ่อย่าง ISP ได้มีนโยบายการให้บริการโดยกระจายการให้บริการออกมายังกลุ่มผู้ ประกอบธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้วยเหตุผลทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจการใช้ งานอินเตอร์เนทที่มากขึ้นนั่นเอง เว็บโฮสติ้งโดยทั่วไปอาจเปรียบเสมือนผู้ให้บริการแผยแพร่เว็บเพจของเราออกสู่ อินเตอร์เน็ตให้ผู้อื่นเข้าชมได้ มีบริการการใช้งานอีเมล์ หรือ บริการรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันการ ให้บริการมีอยู่ในทั้งของลักษณะการให้บริการฟรีและในรูปแบบเชิงพาณิชย์ คำหลัก: ความเป็นมา, เว็บโฮสติ้ง, โฮสติ้ง
แก้ไขล่าสุด:
2007-09-27 16:18
ผู้เขียน: :
thaizone
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.11
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 4 (3 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก