ผู้รับไม่ได้อีเมล์ที่ส่งไปให้


เนื่องจากปัญหาที่ผู้รับไม่ได้รับอีเมล์ที่จัดส่งไปให้นั้นเป็นไปได้หลายสาเหตุ ดังนี้
  1. ชื่ออีเมล์ผู้รับระบุไม่ถูกต้อง เช่น สะกดชื่ออีเมล์ ไม่ถูกต้อง หรือ มีอักขระต้องห้ามหรือมีช่องว่าง ระหว่างตัวอักษรในชื่ออีเมล์ เช่น การสะกดชื่ออีเมล์ ไม่ถูกต้อง ที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเขียนชื่ออีเมล์ที่นิยมใช้ เช่น hotmail.com แต่การพิมพ์ที่ผิดพลาด อาจจะทำให้สะกด เป็น hatmail.com หรือ hotmali.com และ yahoo.com อาจจะสะกดเป็น yaho.com หรือ yahooo.com และการสะกดชื่ออีเมล์ที่มีช่องว่าง เช่น ตัวอย่างชื่ออีเมล์ คือ username@hotmail.com สะกดเป็น username @hotmail.com หรือ username@ hotmail.com หรือ user name@hotmail
  2. เนื้อที่ของกล่องรับอีเมล์ของผู้รับมีขนาดเกินกำหนดของระบบ ทำให้ไม่สามารถรับอีเมล์ได้
  3. ปัญหาทางด้านเทคนิคของผู้ให้บริการอีเมล์ของผู้รับมีปัญหา ทำให้การเชื่อมต่อหรือการติดต่อจากภายนอก หรือการรับอีเมล์ไม่สามารถดำเนินการได้
คำหลัก: ชื่ออีเมล์, อีเมล์, ไม่ได้รับ
แก้ไขล่าสุด:
2007-08-19 18:27
ผู้เขียน: :
thaizone
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.5
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 3.75 (4 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก