อีเมล์คืออะไร


อีเมล หรือ บางครั้ง อาจสะกดเป็น อีเมล์ (email) ย่อมาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เมล (electronic mail) เป็นคุณลักษณะหนึ่งของอินเทอร์เน็ตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อีเมลทำให้ผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถส่งข้อความตัวอักษร แฟ้ม และรูปภาพ ถึงบุคคลอื่นที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แทบจะทันที ไม่ว่าทั้งสองฝ่ายจะอยู่ส่วนใดของโลกก็ตาม คำหลัก: อิเล็กทรอนิกส์เมล, อิเล็กทรอนิกส์เมล์, อีเมล, อีเมล์
แก้ไขล่าสุด:
2007-08-19 18:47
ผู้เขียน: :
thaizone
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 3.35 (63 โหวต)
 

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก