อีเมล์ขยะคืออะไร


อีเมล์ขยะ คือ ข้อความหรือประกาศใดๆ โดยไม่ว่าเนื้อหาในข้อความจะเป็นเช่นใดก็ตาม ที่ถูกส่งไปยังผู้รับหลายคน ที่ไม่ได้แจ้งความต้องการรับข้อความนั้นเป็นการเฉพาะ อีเมล์ขยะอาจยังเป็นการประกาศข้อความเดียวกันหลายครั้ง ในกลุ่มข่าวสารหรือเซิร์ฟเวอร์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องของข้อความ คำจำกัดความทั่วไปอื่นๆของอีเมล์ขยะรวมถึง UCE (unsolicited commercial email หรืออีเมล์เพื่อการค้าที่มิได้ร้องขอ) และ UBE (unsolicited bulk email หรือ อีเมล์จำนวนมากที่มิได้ร้องขอ) บางครั้งอาจเรียกว่า สแปม

ส่วนใหญ่ บุคคลที่ส่งอีเมล์ขยะมักจะเป็นบุคคลที่ได้ซื้อหรือลงทุนเพื่อให้ได้รายการของที่อยู่อีเมล์ บุคคลเหล่านี้จะส่งข้อความจากที่อยู่อีเมล์ที่แตกต่างกันจำนวนมาก ไปยังทุกส่วนของเว็บไซต์ คำหลัก: สแปม, อีเมล์, อีเมล์ขยะ
แก้ไขล่าสุด:
2007-08-19 18:55
ผู้เขียน: :
thaizone
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 2.91 (11 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก