การจดโดเมน ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะสามารถใช้งานได้


สำหรับโดเมน .th (.co.th, .or.th, .ac.th, .go.th, .in.th)
  • จะใช้เวลาไม่เกิน 1 วันทำงาน หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 วันทำการ หลังจากที่ชำระค่าบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้ว
สำหรับโดเมนอื่นๆ (.com, .net, .org, .biz, .info)
  • จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 1 วันทำการ หลังจากที่ชำระค่าบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้ว
คำหลัก: จดทะเบียนโดเมน, จดโดเมน, ระยะเวลา, โดเมน, ใช้งาน
แก้ไขล่าสุด:
2007-09-01 23:58
ผู้เขียน: :
thaizone
ฉบับปรับปรุงแก้ไข:
1.0
คะแนนนิยมโดยเฉลี่ย: 3.6 (5 โหวต)

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.

รายการในหัวข้อนี้

คำหลัก