อภิธาณศัพท์

Browser
เป็นโปรแกรมที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับผู้อื่นบนระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเรียกดูเว็บไซต์ ต่างๆได้ทั่วโลก
DNS
หน่วยความจำถาวรที่เก็บข้อมูลชื่อโดเมน, ที่หน่วยความจำนี้ จะเป็นที่ ๆ คอมพิวเตอร์ แปลงชื่อโดเมนเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งคอมพิวเตอร์ด้วยกันเข้าใจและสื่อสารกันได้
FTP
รูปแบบการส่งไฟล์หรือรับไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
URL
ย่อมาจาก Uniform Resource Location คือที่อยู่หน้าเว็บเพจ สามารถดูได้จากแถบที่อยู่ทุกครั้งที่ท่านเปิดหน้าเว็บ
คุกกี้
กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์์มายังเว็บเบราว์เซอร์ และถูกส่งกลับมายังเว็บเซอฟเวอร์ทุกๆครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล โดยปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กๆไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์
ชื่อโดเมน
เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมล์แอดเดรส)
พีดีเอฟ
รูปแบบแฟ้มลักษณะหนึ่ง ที่สามารถจัดเก็บ ตัวอักษร รูปภาพ รูปลายเส้น ในลักษณะเป็นหน้าหนังสือ
ระบบเครือข่าย
ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป
สแปม
ชื่อเรียกของการส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยความจำ
อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่ง เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์