ไทยโซน: คำถามที่พบบ่อย (FAQ)ประกาศข่าว RSS

แก้ไขปัญหาเมล์ขยะที่มีไฟล์แนบ

ช่วงระยะเวลาประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา ลูกค้าที่ใช้งานอาจจะได้รับเมล์ขยะที่มีไฟล์แนบพีดีเอฟ (PDF attach) อยู่บ่อยครั้ง โดยที่ในเนื้อความจดหมายจะว่าง หรือ มีเพียงตัวอักษร หรือ คำสั้นๆ แต่ในไฟล์พีดีแอฟ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การโฆษณาเกี่ยวกับหุ้น หรือการลงทุนต่างๆ และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางทีมงานไทยโซนได้พยายามหาทางแก้ไข และป้องกัน เมล์ขยะดังกล่าว และในวันนี้ (23 ส.ค. 50) ทางไทยโซนได้พบแนวทางแก้ไขและป้องกันแล้ว และได้ดำเนินการติดตั้งบนเมล์เซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว และทางทีมงานได้เฝ้าติดตามระวัง เมล์ขยะลักษณะดังกล่าวนี้ต่อไป
แก้ไขล่าสุด: 2007-08-23 00:32
ผู้เขียน: : thaizone

คุณไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นบทความนี้