• การจดทะเบียนชื่อโดเมนคืออะไร
    การจดทะเบียนชื่อโดเมน คือ การนำชื่อบริษัท ห้างร้าน ชื่อสินค้าหรือบริการ เครื่องหมายการค้า ควรเป็นชื่อที่จำง่ายและสื่อถึงธุรกิจของท่าน มายื่นขอจดทะเบียนชื่อโดเมนไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ...
  • การจดโดเมน ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะสามารถใช้งานได้
    สำหรับโดเมน .th (.co.th, .or.th, .ac.th, .go.th, .in.th) จะใช้เวลาไม่เกิน 1 วันทำงาน หรืออย่างช้าไม่เกิน 2 วันทำการ หลังจากที่ชำระค่าบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้ว สำหรับโดเมนอื่นๆ (.com, .net, .org, .biz, .info) จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 1 วันทำการ หลังจากที่ชำระค่าบริการจดทะเบียนชื่อโดเมนเรียบร้อยแล้ว ...
  • การพิจารณาเลือกเช่าเว็บโฮสติ้ง
    การพิจารณาเลือกเช่าเว็บโฮสติ้ง การพิจารณาเลือกเช่าเว็บโฮสติ้งควรพิจารณาดังต่อไปนี้ ความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล (Security) ความปลอดภัยด้านระบบข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต เพราะความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลจะสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ จำนวนเนื้อที่ที่ให้เช่าในการเก็บข้อมูล (Web Space) เว็บโฮสติ้งส่วนใหญ่มีพื้นที่เช่าที่จำกัดตามแต่ละบริษัทที่ให้บริการกำหนด เช่น 15MB , 25MB , 50MB หรือบางที่ให้พื้นที่ไม่จำกัด พื้นที่ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้น (เผื่ออนาคต) สาเหตุที่เว็บโฮสติ้งบางแห่งสามารถที่ให้บริการเช่าพื้นที่แบบไม่จำกัดนั้น เป็นเพราะว่าเขาคาดเดาว่าผู้เช่าแต่ละคนใช้พื้นที่กันไม่มากนัก และก็นำ พื้นที่ที่เหลือมาเฉลี่ยกับคนที่ใช้งานพื้นที่มาก แต่การเลือกพื้นที่แบบนี้ต้องดูอย่างอื่น ประกอบด้วย เช่น เว็บโฮสติ้งให้พื้นที่ไม่จำกัดจริง แต่ไปจำกัดการถ่ายโอนข้อมูลแทน ...