• ความแตกต่างระหว่าง POP3 และ IMAP4
    POP ถูกออกแบบสำหรับการเข้าถึงแบบ offline คือ จดหมายอยู่ใน server และผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมที่สนับสนุน POP ในการเข้าถึงจดหมายจากระยะไกล การจัดการใดๆ กับจดหมายจะเป็นการจัดการในเครื่องของผู้ใช้เท่านั้น ถึงแม้ว่าข้อจำกัดของการเข้าถึงแบบ offline จะทำให้เกิดความคิดที่จะทำให้ POP สามารถใช้งานในแบบ online หรือ แบบ disconnected ได้ แต่ POP ขาดคุณสมบัติที่จำเป็นบางอย่าง ส่วนการเข้าถึงแบบเสมือน ...
  • ความแตกต่างของเว็บโฮสติ้งหรือโฮสติ้ง ระบบ Unix และ Windows
    ระบบ Unix และ Windows เป็นระบบปฏิบัติการของเครื่อง ถ้าเว็บไซต์ของท่านเขียนด้วย html อย่างเดียว สามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 ระบบ แต่ขอแนะนำให้ใช้เป็น Unix เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่หากท่านเขียนด้วยภาษาอื่น และมีระบบฐานข้อมูล (Database) ให้ลองพิจารณาดังนี้ ระบบปฏิบัติการ Unix อันได้แก่ Linux เหมาะสำหรับภาษา PHP ...
  • ความเป็นมาของเว็บโฮสติ้ง
    หากกล่าวถึงการให้บริการแรกๆ นั้นที่ยังไม่มีการเปิดเสรีให้ใช้บริการในเชิงพาณิชย์อย่าง กว้างขวาง อาจพูดได้ว่า เว็บโฮสติ้งนั้นถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับการใช้งานอินเตอร์เนทเลยทีเดียว สำหรับในประเทศไทยนั้นช่วงแรกกลุ่มผู้ใช้งานจะเป็นมหาวิทยาลัยเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไทยสาร (ThaiSarn) และหน่วยงานอย่าง Internet Thailand ที่ให้บริการสำหรับสถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์กร ที่ไม่หวังผลกำไร หน่วยงานราชการ และบริษัทหรือองค์กรขนาดเล็ก โดยเชื่อมต่อผ่านทาง การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) ในช่วงแรก เว็บโฮสติ้งในรูปแบบพาณิชย์ที่มีการให้บริการแบบเสรีนั้น ถือกำเนิดขึ้นมาหลังจากที่ผู้ ให้บริการรายใหญ่อย่าง ISP ได้มีนโยบายการให้บริการโดยกระจายการให้บริการออกมายังกลุ่มผู้ ประกอบธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้วยเหตุผลทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจการใช้ งานอินเตอร์เนทที่มากขึ้นนั่นเอง เว็บโฮสติ้งโดยทั่วไปอาจเปรียบเสมือนผู้ให้บริการแผยแพร่เว็บเพจของเราออกสู่ อินเตอร์เน็ตให้ผู้อื่นเข้าชมได้ มีบริการการใช้งานอีเมล์ หรือ บริการรูปแบบต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันการ ให้บริการมีอยู่ในทั้งของลักษณะการให้บริการฟรีและในรูปแบบเชิงพาณิชย์ ...