• จะเลือกเว็บโฮสติ้งอย่างไร
    คำแนะนำการเลือกเว็บโฮสติ้ง ภาษาที่ใช้พัฒนา ซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าภาษาที่ใช้ในการพัฒนานั้นหลักๆ ก็จะมีอยู่ 2 ภาษา คือ PHP กับ ASP ก็ขึ้นอยู่กับความผู้ที่ต้องการใช้งานโฮสนั้นมีความรู้ทางภาษาด้านไหนก็เลือกใช้งานโฮสที่รองรับการทำงานของภาษานั้น เนื่องจากถ้าโปรแกรมมีปัญหาหรือมีข้อขัดข้องผู้ใช้งานก็สามารถที่จัดการแก้ไข ปรับปรุงเองได้ แต่ในขณะเดียวกันนอกจากภาษา PHP กับ ASP แล้วก็ยังจะมีภาษาอื่นๆ อีกเช่น Java, python, perl หรือ xml ปริมาณเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล โดยในส่วนนี้ผู้ใช้งานก็จะต้องดูรายละเอียดของข้อมูลโฮสติ้งแต่ละรายว่าให้เนื้อที่เท่าไร ...
  • จะหลีกเลี่ยงอีเมล์ขยะได้อย่างไร
    ต้องไม่โพสต์อีเมล์ตามเว็บบอร์ดต่างๆ เพราะในปัจจุบันมีโปรแกรมดูดอีเมล์ ที่ใช้สำหรับหาอีเมล์ โดยเฉพาะ ถือเป็นแหล่งข้อมูลอย่างดี ไม่ควรใช้อีเมล์ขององค์กร หรืออีเมล์ที่เราใช้อยู่ประจำไปโพสต์ตามเว็บไซต์ต่างๆ หรือนำไปใช้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ทั่วๆ ไป ถ้าจำเป็นต้องลงอีเมล์ให้ใช้รูปแบบอื่น เช่น e-mail (at) hotmail.com หรือ e-mail ( at ) hotmail.com หรือใช้เป็นข้อความปกติแต่ต้องเป็นรูปภาพแทนก็ได้ อย่าตอบกลับอีเมล์ขยะเด็ดขาด เพราะนั่นเป็นการยืนยันว่าคุณมีตัวตนจริง ข้อนี้ก็สำคัญครับ เพราะถ้าเราไม่ใส่ใจ สนใจกับเมล์บางฉบับมันจะสร้างความเสียหายตามมาได้ เช่นเมล์ที่มาจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ ...
  • จะทำอย่างไร เมื่อได้รับจดหมายขยะ
    เมื่อได้รับจดหมายขยะ หรือสงสัยว่าเป็นจดหมายขยะ สิ่งที่คุณควรจะระลึกปฏิบัติไว้มีดังนี้ครับ อย่าเปิดอ่าน นี่เป็นสิ่งแรกที่คุณจะต้องไม่ปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะจดหมายขยะมักจะมาในรูปของ HTML ซึ่งสามารถเชื่อมไปยังไซต์ของผู้ส่งจดหมายขยะ และส่งข้อความตอบรับอย่างอัตโนมัติกลับไป เป็นการยืนยันว่าอีเมล์ของคุณนั้นมีอยู่จริง แต่สำหรับหลายๆท่าน อาจจะบ่นกลับมาว่า "อ้าว... ถ้าไม่เปิดอ่านแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นจดหมายขยะ” วิธีการคือดังนี้ครับ คุณจะ "ต้องไม่เปิดอ่าน” โดยอาศัยโปรแกรมอ่านอีเมล์ที่ถูกกำหนดให้แสดงเอกสารในรูปแบบ HTML ได้ นั่นคือ หากคุณไม่ชอบที่จะใช้โปรแกรมอีเมล์แบบเก่าๆ ที่เปิดอ่านได้เฉพาะข้อความแบบ text คุณก็อาจจะต้องปิดการทำงานในการแสดงผลของโปรแกรมอีเมล์ในรูปของ HTML ...