• ผู้รับไม่ได้อีเมล์ที่ส่งไปให้
    เนื่องจากปัญหาที่ผู้รับไม่ได้รับอีเมล์ที่จัดส่งไปให้นั้นเป็นไปได้หลายสาเหตุ ดังนี้ ชื่ออีเมล์ผู้รับระบุไม่ถูกต้อง เช่น สะกดชื่ออีเมล์ ไม่ถูกต้อง หรือ มีอักขระต้องห้ามหรือมีช่องว่าง ระหว่างตัวอักษรในชื่ออีเมล์ เช่น การสะกดชื่ออีเมล์ ไม่ถูกต้อง ที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเขียนชื่ออีเมล์ที่นิยมใช้ เช่น hotmail.com แต่การพิมพ์ที่ผิดพลาด อาจจะทำให้สะกด เป็น hatmail.com หรือ hotmali.com และ yahoo.com อาจจะสะกดเป็น yaho.com หรือ ...