• อีเมล์คืออะไร
    อีเมล หรือ บางครั้ง อาจสะกดเป็น อีเมล์ (email) ย่อมาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เมล (electronic mail) เป็นคุณลักษณะหนึ่งของอินเทอร์เน็ตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อีเมลทำให้ผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถส่งข้อความตัวอักษร แฟ้ม และรูปภาพ ถึงบุคคลอื่นที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แทบจะทันที ไม่ว่าทั้งสองฝ่ายจะอยู่ส่วนใดของโลกก็ตาม ...
  • อีเมล์ขยะคืออะไร
    อีเมล์ขยะ คือ ข้อความหรือประกาศใดๆ โดยไม่ว่าเนื้อหาในข้อความจะเป็นเช่นใดก็ตาม ที่ถูกส่งไปยังผู้รับหลายคน ที่ไม่ได้แจ้งความต้องการรับข้อความนั้นเป็นการเฉพาะ อีเมล์ขยะอาจยังเป็นการประกาศข้อความเดียวกันหลายครั้ง ในกลุ่มข่าวสารหรือเซิร์ฟเวอร์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องของข้อความ คำจำกัดความทั่วไปอื่นๆของอีเมล์ขยะรวมถึง UCE (unsolicited commercial email หรืออีเมล์เพื่อการค้าที่มิได้ร้องขอ) และ UBE (unsolicited bulk email หรือ อีเมล์จำนวนมากที่มิได้ร้องขอ) บางครั้งอาจเรียกว่า สแปม ส่วนใหญ่ บุคคลที่ส่งอีเมล์ขยะมักจะเป็นบุคคลที่ได้ซื้อหรือลงทุนเพื่อให้ได้รายการของที่อยู่อีเมล์ ...