• เลือกโดเมนอย่างไรถึงจะไม่ผิดกฎหมาย
    คงไม่มีใครไม่รู้จักโดเมนเนมนะครับ ถ้าจะมีเว็บไซต์ ทั้งที โดเมนเนมถือว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นทั้งชื่อและที่อยู่ของเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต แล้วยิ่งถ้าโดเมนเนมมีความน่าสนใจและจดจำง่ายแล้วก็ยิ่งทำให้คนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นจำนวนมากด้วยครับ การเลือกชื่อโดเมนเนมนั้นมีเงื่อนแง่ทางกฎหมายที่ต้องพึงระวังเช่นกันครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดเมนเนมของเว็บไซต์ที่ใช้ในการ ประกอบธุรกิจการค้า ข้อพึงระวังประการแรกก็คือ โดเมนเนมที่เราจะไปจดทะเบียบจะไปซ้ำกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นครับ ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะสงสัยว่าเครื่องหมายการค้ามันเป็นรูปภาพไม่ใช่หรือ ส่วนโดเมนเนมนั้นก็เป็นชื่อซึ่งเป็นข้อความจะไปซ้ำ กันได้อย่างไร จริง ๆ แล้วเครื่องหมายการค้า มันมีทั้งส่วนที่เป็นข้อความกับส่วนที่เป็นรูปภาพประกอบกันครับ ลองสังเกตเครื่องหมายการค้าของสินค้าใกล้ ๆ ตัวท่านสิครับ ที่เขามีข้อความด้วยก็เพื่อให้ติดหูติดตาผู้บริโภคและง่ายต่อการจดจำ ถ้ามีผู้ใดไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอาไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วท่านนำข้อความในเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นไปจด ทะเบียนเป็นโดเมนเนมของท่าน ท่านก็อาจมีความผิดฐานปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นได้นะครับ โดยถ้าเป็นลักษณะที่เหมือนกันทุกตัวอักษรก็เป็นการ ปลอมครับ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท ...
  • เคล็ดลับ 10 ข้อเกี่ยวกับวิธีการช่วยลดอีเมลที่ไม่พึงประสงค์
    ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของคุณในการรับอีเมลขยะ 1.ใช้ประโยชน์จากตัวกรองอีเมลขยะใน Microsoft Office Outlook 2007 Office Outlook 2007 ช่วยลดปัญหาอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ด้วย ตัวกรองอีเมลขยะ ซึ่งจะประเมินข้อความรับเข้า และส่งข้อความที่พิจารณาว่าเป็นอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังโฟลเดอร์ อีเมลขยะ 2.บล็อกรูปภาพในข้อความ HTML ที่ผู้ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ใช้เป็นเว็บบีคอน (Web beacon) Office Outlook 2007 ยังมีกลไกเพิ่มเติมสำหรับป้องกันอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ โดยจะบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพโดยอัตโนมัติ รวมถึงเนื้อหาภายนอกอื่นๆ ในข้อความตามค่าเริ่มต้น เมื่อเนื้อหานั้นถูกเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ ...