• โฮสติ้งคืออะไร
    โฮสติ้งหรือเว็บโฮสติ้ง คืออะไร เว็บโฮสติ้งคือพื้นที่การใช้งานในอินเทอร์เน็ต สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป โฮสติ้งมีลักษณะที่เปรียบเทียบได้เหมือนกับ ฮาร์ดดิสก์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา คือรูปแบบการให้บริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถนําเว็บเพจของตนเองขึ้นไปออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตได้ซึ่งเว็บ โฮสติ้งหรือผู้ให้บริการโฮสติ้งเป็นธุรกิจที่นําเอาเทคโนโลยีที่จําเป็น สําหรับงานสร้างเว็บไซต์มาให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์นั้นสามารถมองเห็นได้บนอินเตอร์เน็ต ทุกเว็บไซต์ที่ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตจะต้องได้รับการฝากหรือเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์พิเศษที่เรียกว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่ง เซิร์ฟเวอร์ นี้ จะทําหน้าที่เป็นตัวติดต่อกับทุกหนทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลาในโลกที่มีการต่อเชื่อม อินเตอร์เน็ตง่ายๆแค่พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ หรือชื่อโดเมน (Domain Name) ของคุณ ตัวอย่างเช่น www.yourcompany.com ผู้ให้บริการจะทําการติดตั้งระบบทั้งหมดให้คุณเมื่อมีบุคคลที่พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของคุณ (Web address) ชื่อนั้นจะถูกส่งตามเส้นทาง จากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบเครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณได้ฝากเว็บไซต์ไว (Host ...
  • โดเมนคืออะไร
    โดเมน หรือ ชื่อโดเมน (ชื่อบนอินเตอร์เน็ต) คือ ชื่อที่เป็นตัวแทนแสดงถึงตัวของท่านบนอินเตอร์เน็ต ควรจะเป็นชื่อบริษัทท่าน เครื่องหมายการค้า บริการที่ท่านให้กับลูกค้า ลูกค้าของท่านจะจำชื่อนี้และใช้มันที่จะหาสินค้าหรือบริการของท่านบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชื่อโดเมนจะไม่สามารถซ้ำกันได้ นั่นย่อมแสดงว่าชื่อโดเมนของท่าน มีท่านคนเดียวในโลกนี้ ...