M

  • Mail Spam / Bomb คืออะไร
    Spam เมล์คือเมล์ที่เราไม่ต้องการ เป็นประเภทหนึ่งของ Junk เมล์ หลายคนสับสนคำว่า Mail Spam กับคำว่า Mail Bomb จุดประสงค์ของ Mail Spam นั้นผู้ส่งส่วนใหญ่ต้องการโฆษณาบริการต่างๆที่ตัวเองมี ส่วนจุดประสงค์หลักของ Mail Bomb คือการก่อกวนผู้รับหรือระบบเมล์ของเครื่องข่ายนั้นๆ ทั่วไป Mail Spam เป็นการส่งอีเมล์แต่ละฉบับไปหาคนจำนวนมาก ส่วน Mail ...