ข่าวจากไทยโซน

 • 22 ต.ค. 59 แก้ไขปัญหาไฟล์แนบ winmail.dat ที่ส่งจากโปรแกรม Outlook ที่มีพบเวลาเปิดอ่านอีเมลโดยใช้โปรแกรมอื่น หรือเปิดจากอุปกรณ์มือถือ ระบบได้ทำการปรับแปลงไฟล์แนบให้อัตโนมัติ ทำให้เปิดได้จากทุกโปรแกรมและอุปกรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมเปิดไฟล์ winmail.dat เพื่อดูไฟล์ข้างในอีกที
 • 9 ธ.ค. 58 เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเครื่องเมล์เซิฟเวอร์ ติดแบลคลิสต์เมล์ขยะ (Spam blacklist) จึงกำหนดข้อจำกัดในการส่งอีเมล์ได้ใน 1 ชั่วโมง คือ 30 ฉบับ หากผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องส่งมากกว่า ข้อจำกัดนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อกำหนดสิทธิยกเว้นในแต่ละบัญชีอีเมล์
 • 1 ต.ค. 58 เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีการส่งไฟล์แนบเอกสารตระกูล Microsoft Office พร้อมกับฝังไวรัส/โทรจัน/มัลแวร์ มาด้วยจำนวนมาก แม้ว่าระบบป้องกันไวรัสจะสามารถตรวจสอบได้ระดับหนึ่ง แต่ไวรัส/โทรจัน/มัลแวร์ ก็จะพยายามพลางตัว หรือซ่อนตัว ด้วยการเข้ารหัส (Obfuscate) ทำให้ระบบป้องกันไวรัสไม่สามารถป้องกันได้ทันท่วงที ไทยโซน จึงเพิ่มระบบป้องการการส่งไฟล์แนบเอกสารตระกูล Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel และ PowerPoint ที่มีแมโคร (Macro) ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Visual Basic for Applications (VBA) และมีการใช้งานในฟังก์ชั่นที่ต้องสงสัย ระบบจะปฏิเสธอีเมล์นั้นๆ โดยทันที พบว่า สามารถป้องกันได้มากกว่า 95% และยังไม่พบว่าการป้องกันดังกล่าวนี้มีปัญหากับการใช้งานโดยทั่วไป
 • 1 ก.ค. 58 เพิ่มระบบป้องกันในการส่งไฟล์แนบในอีเมล์ ที่มีไฟล์นามสกุล เหล่านี้ *.ade, *.adp, *.bat, *.cab, *.chm, *.cmd, *.com, *.cpl, *.exe, *.hta, *.ins, *.isp, *.jse, *.jar, *.lib, *.lnk, *.mde, *.msc, *.msp, *.mst, *.pif, *.scr, *.sct, *.shb, *.sys, *.vb, *.vbe, *.vbs, *.vxd, *.wsc, *.wsf, *.wsh หรือ การส่งไฟล์แนบแบบบีบอัดไฟล์ ที่มีไฟล์นามสกุลดังกล่าว ทั้งที่กำหนดรหัสผ่านไว้ หรือไม่ก็ตาม เพื่อป้องกันปัญหาไวรัส และ โทรจัน ที่ผู้รับไฟล์อาจจะเปิดไฟล์นั้นอย่างไม่ตั้งใจ
 • 30 ก.ค. 55 รองรับมาตรฐาน DomainKeys Identified Mail (DKIM) และ DomainKeys เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอีเมล์ โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอีเมล์ปลอมแปลง สแปม (Spam) และฟิชชิ่ง (Phishing) และ เพิ่มขนาดของอีเมล์ ที่รวมทั้งไฟล์แนบต่อฉบับ เป็น 50MB
 • 24 มิ.ย. 53 เพิ่มขนาดของอีเมล์ ที่รวมทั้งไฟล์แนบต่อฉบับ ถึง 30MB
 • 20 ก.พ. 53 ปรับปรุงระบบเว็บเมล์ (Web 2.0/Ajax) ให้ดียิ่งขึ้น ทำงานเร็วขึ้น รองรับกับบราวเซอร์ใหม่ พร้อมระบบสมุดรายชื่อที่ดี และใช้งานง่ายขึ้น.
 • 1 ม.ค. 53 เพิ่ม RAM ให้กับ Server รวมทั้งหมดเป็น 4 GB
 • 18 พ.ค. 52 เนื่องจากปัจจุบัน มีเครื่องผู้ใช้งานทั่วไปในอินเตอร์เน็ต ที่ติดไวรัส, โทรจัน หรือหนอนอินเตอร์เน็ต ซึ่งตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี ใช้เป็นต้นทางในการส่งจดหมายขยะ ในรูปแบบต่าง เพื่อป้องกันรูปแบบของการส่งจดหมาย ดังกล่าว หากเป็นการ ติดต่อจากเครื่องผู้ใช้โดยทั่วๆ ไป ระบบจะทำการเพิ่มชื่อในรายการต้องสงสัย Greylist โดยระบบจะปฏิเสธการรับอีเมล์ในช่วงระยะเวลา 5 นาที โดย ทั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ จากการส่งของผู้ใช้ทั่วไป หรือการส่งจากเครื่องแม่ข่าย หรือ เมล์เซิฟเวอร์ทั่วไป
 • 15 ก.พ. 52 เพิ่มระบบตรวจสอบจดหมาย spam ที่ส่งข้อความโฆษณาพร้อมที่อยู่เว็บไซต์ โดยหากเว็บไซต์, url หรือชื่อโดเมนนั้นๆ อยู่ในรายชื่อต้องห้าม blacklist ระบบก็จะปฏิเสธการติดต่อ และการรับจดหมายนั้นๆ
 • 27 ก.ค. 51 ย้ายไปอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เนต รายใหม่ ใช้เวลาประมาณ 5 ซม. เพื่อกลับมาใช้งานปรกติ เนื่องจากผู้ให้บริการอยู่คนละที่เลยต้องใช้เวลาในการขนย้าย และติดตั้ง ส่วนเวลาที่เหลือ คือการย้าย/เปลี่ยน IP และ Network
 • 21 ม.ค. 51 ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของ ไทยโซน เพื่อ สะดวกต่อการอ่าน และการใช้งาน โดยใช้ขนาดตัวอักษรที่ใหญ่ขึ้น และใช้สีให้น้อยลง เพื่อความสบายตา
 • 23 ก.ค. 50 เพิ่มการแจ้งเตือนเมื่อได้รับอีเมล์ทางโทรศัพท์มือถือ โดยผ่านระบบ Short Message Service หรือ SMS โดยสามารถส่งได้ทั้งแบบ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยผู้ใช้สามารกำหนดเบอร์โทรศัพท์มือถือเองได้ รวมทั้งสามารถกำหนดการส่งเฉพาะบางอีเมล์ (Filter) ได้ สนใจติดต่อ รายละเอียดได้จาก ไทยโซน
 • 12 มิ.ย. 50 เพิ่มเนื้อที่ 100% ของในแต่ละเพ็คเกจ โดยจะแบ่ง 50% เป็นของเนื้อที่เว็บไซต์ และ 50% เป็นของอีเมล์ เพื่อรองรับการเติบโตและการใช้งานทางอินเตอร์เน็ตที่มีมากขึ้น
 • 11 เม.ย. 50 เพิ่มระบบตรวจสอบจดหมาย spam ที่แนบรูปภาพมาเพื่อการโฆษณา เพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบ spam ทำให้จดหมายขยะ หรือ spam สามารถตรวจเจอมากกว่า 80%
 • 4 พ.ค. 49 เพิ่มภาษาไทย ในระบบแจ้งเตือน เมื่อไม่สามารถส่งจดหมายไปยังปลายทางได้
 • 1 มี.ค. 49 เพิ่มระบบ SPF (Sender Policy Framework) สามารถป้องกันการปลอมแปลงอีเมล์ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ spam, worms, และไวรัส โดยเจ้าของโดเมน จะระบุ mail server ใน DNS ส่วน SMTP server ที่รับอีเมลจะตรวจ envelop sender addres ถึงข้อมูลเหล่านี้ และ สามารถแยก ระหว่างเมล์ที่ไม่มีเจตนาร้าย ออกจาก spam ก่อนที่จะมีการ ส่งผ่านข้อมูล นอกจากนี้ ในแต่ละอีเมล์ สามารถกำหนด ระดับของการตรวจสอบอีเมล์ ก่อนที่จะปฏิเสธหรือรับเข้า mailbox ได้ โดยจะมีระดับตั้งแต่รับทุกอีเมล์ จน ถึงรับเฉพาะเมล์ที่มีอยู่ใน list รายชื่อเฉพาะ เท่านั้น
 • 17 ก.ย. 48 เพิ่ม RAM ให้กับ Server รวมทั้งหมดเป็น 2.5 GB
 • 21 พ.ย. 46 ไทยโซนเพิ่มระบบโปรแกรมส่วนของการจัดการ โดเมนย่อย (Sub-domain) และ ส่วนจัดการเกี่ยวกับบัญชี FTP พิเศษ (Extra-FTP Account)
  สมาชิกสามารถใช้โปรแกรมจัดการนี้ได้ใน WebSite Control Panel ภายใต้เมนู Account Extras โดยที่บัญชี FTP พิเศษ การจัดการจะมีผลทันที ส่วนการจัดการ โดเมนย่อย จะมีผลหลังจาก 24 ซม.

Unix I 250MB
Space 250MB
Data Transfer 10GB
Start THB 200/M
Unix II 500MB
Space 500MB
Data Transfer 15GB
Start THB 350/M
Unix III 1000MB
Space 1000MB
Data Transfer 30GB
Start THB 1,000/M
Unix IV 2000MB
Space 2000MB
Data Transfer 80GB
Start THB 1,600/M
E100 100MB
Space 100MB
Spam+Virus Filter
THB 1000/Year
E250 250MB
Space 250MB
Spam+Virus Filter
THB 1500/Year
E500 500MB
Space 500MB
Spam+Virus Filter
THB 2,500/Year
E750 750MB
Space 750MB
Spam+Virus Filter
THB 3,500/Year
E1000 1000MB
Space 1000MB
Spam+Virus Filter
THB 4,500/Year
ปวดหัวกับอีเมล์โฆษณา มีปัญหากับอีเมล์ไวรัสเชิญใช้บริการ อีเมล์ของเราได้ที่ อีเมล์โฮสติ้ง