จดทะเบียนชื่อโดเมน

Register New Domain
www.. 

 

การค้นหาข้อมูลต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต เราจะต้องรู้ที่อยู่ของเว็บไซด์ URL หรือ Uniform Resource Locator ในรูปของ http://www.thaizone.com สำหรับ http มาจาก Hypertext Transfer Protocal , www.thaizone.com คือ โดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซด์ เช่น www.yahoo.com ก็คือ เว็บไซด์ yahoo แต่เวลาเรียกต้องเรียกให้ครบ ส่วนคำว่า http:// ละไว้ในฐานที่เข้าใจ แต่เดิมโดเมนเนมจะเป็นชุดตัวเลข หรือ IP Address ( Internet Protocal Address ) เช่น 12.34.56.78 เป็นต้น แต่เนื่องจากยากต่อการจำจึงได้มีการจัดโดเมนเนมเป็นตัวอักษร เจ้าของเว็บไซด์สามารถทำการตลาดได้ง่ายเพราะถ้าเป็นการตั้งชื่อ IP Address จะตั้งตามมาตราฐาน ไม่สามารถเลือกเลขได้
ในส่วนของโดเมนเนมเจ้าของเว็บไซด์จะตั้งชื่ออย่างไรก็ได้ เพืยงแต่อย่าให้ซ้ำกันเท่านั้น โดเมนเนมยังเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อเว็บไซด์ ปัจจุบันมีที่รับฝากเว็บไซด์ฟรีอยู่ เช่น www.goecities.com se-ed.net ฯลฯ. แต่ถ้าหากว่าต้องการทำการค้าแล้วนำเว็บไซด์ไปวางไว้ที่รับฝากฟรี ลูกค้าอาจไม่เชื่อถือเท่าไหร่และยังมีเงื่อนไขต่างๆ ของเจ้าของเว็บไซด์อีกด้วย ด้วยเหตุผลที่โดเมนเนมสามารถตั้งชื่อตามใจก็จะทำให้ง่ายต่อการจำและเข้าถึง

Unix I 250MB
Space 250MB
Data Transfer 10GB
Start THB 200/M
Unix II 500MB
Space 500MB
Data Transfer 15GB
Start THB 350/M
Unix III 1000MB
Space 1000MB
Data Transfer 30GB
Start THB 1,000/M
Unix IV 2000MB
Space 2000MB
Data Transfer 80GB
Start THB 1,600/M
E100 100MB
Space 100MB
Spam+Virus Filter
THB 1000/Year
E250 250MB
Space 250MB
Spam+Virus Filter
THB 1500/Year
E500 500MB
Space 500MB
Spam+Virus Filter
THB 2,500/Year
E750 750MB
Space 750MB
Spam+Virus Filter
THB 3,500/Year
E1000 1000MB
Space 1000MB
Spam+Virus Filter
THB 4,500/Year
ปวดหัวกับอีเมล์โฆษณา มีปัญหากับอีเมล์ไวรัสเชิญใช้บริการ อีเมล์ของเราได้ที่ อีเมล์โฮสติ้ง
?>