เว็บโฮสติ้ง

Unix III โฮสติ้ง Unix
ชื่อบริการ: Unix III
ระบบปฏิบัตการ: Unix
ราคา: เริ่มต้น 1,000 บาท/เดือน
ค่าแรกเข้า: ฟรี
โฮสติ้ง Unix III
รายละเอียดของบริการ
เนื้อที่และปริมาณการรับส่งข้อมูล
 • เนื้อที่ 700 MB (เว็บ: 350MB อีเมล์: 350MB)
 • ปริมาณการรับส่งข้อมูล 25 GB ต่อเดือน
 • ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชม
ชื่อโดเมน
 • สามารถรองรับ ชื่อโดเมน ที่คุณต้องการได้ (เช่น. www.yourname.com)
 • ฟรี บริการให้คำปรึกษา ในการจดทะเบียน และ ย้ายชื่อโดเมน
 • รองรับชื่อโดเมนใหม่ .info .biz .tv .ws .cc)
การจัดการเว็บไซต์
 • บริการการโอนย้ายไฟล์ FTP ตลอด 24x7
 • รายละเอียดสถิติการเยี่ยมชม
 • สามารถดาวน์โหลด Raw Web Log
อีเมล์
 • จำนวนอีเมล์ ไม่จำกัด ชื่อ
 • ระบบป้องกันไวรัส
 • สามารถใช้งานอีเมล์ผ่านทางเว็บ Web-base email
 • จดหมายแบบส่งต่อ (alias / forwarding) ไม่จำกัด
 • จดหมายแบบโต้ตอบอัติโนมัติ ไม่จำกัด
 • ระบบจัดการ แก้ไข/เพิ่ม/ลบ ชื่ออีเมล์ผ่าน Control Panel
 • ระบบป้องกันอีเมล์ขยะ Spam
โปรแกรม ฟรี
 • โปรแกรมภาษา PERL 6.x
 • โปรแกรมภาษา PHP 5.4.x
 • Zend Optimizer
 • Counter
ระบบ ดาต้าเซ็นเตอร์
 • ความเร็วภายในประเทศ มากกว่า 2 Gbps ต่างประเทศ มากกว่า 255 Mbps
 • ระบบสำรองไฟ UPS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัติโนมัติ
ระบบฐานข้อมูล
 • ฐานข้อมูล MySQL 5.1.x
ความปลอดภัยของระบบ & ข้อมูล
 • ระบบป้องการ Firewall
 • ระบบเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL (Secure Socket Layer)
 • ฟรี URL แบบ SSL
 • ระบบการสำรองข้อมูล

เว็บโฮสติ้ง

Unix I

Unix II

Unix III

Unix IV

Unix I 250MB
Space 250MB
Data Transfer 10GB
Start THB 200/M
Unix II 500MB
Space 500MB
Data Transfer 15GB
Start THB 350/M
Unix III 1000MB
Space 1000MB
Data Transfer 30GB
Start THB 1,000/M
Unix IV 2000MB
Space 2000MB
Data Transfer 80GB
Start THB 1,600/M
E100 100MB
Space 100MB
Spam+Virus Filter
THB 1000/Year
E250 250MB
Space 250MB
Spam+Virus Filter
THB 1500/Year
E500 500MB
Space 500MB
Spam+Virus Filter
THB 2,500/Year
E750 750MB
Space 750MB
Spam+Virus Filter
THB 3,500/Year
E1000 1000MB
Space 1000MB
Spam+Virus Filter
THB 4,500/Year
ปวดหัวกับอีเมล์โฆษณา มีปัญหากับอีเมล์ไวรัสเชิญใช้บริการ อีเมล์ของเราได้ที่ อีเมล์โฮสติ้ง