เว็บโฮสติ้ง


Unix Unlimited
Windows
Unix
ชื่อบริการ: Unix Unlimited
ระบบปฏิบัตการ: Unix
ราคา: เริ่มต้น 3,500 บาท/เดือน
ค่าแรกเข้า: ฟรี
   
รายละเอียดของบริการ:
เนื้อที่และปริมาณการรับส่งข้อมูล
• เนื้อที่ ไม่จำกัด
• ปริมาณการรับส่งข้อมูล ไม่จำกัด
• ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าเยี่ยมชม
ชื่อโดเมน
• สามารถรองรับชื่อโดเมนที่คุณต้องการได้
(เช่น. www.yourname.com)
• ฟรี ปริการให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนและย้ายชื่อโดเมน
• รองรับชื่อโดเมนใหม่ .info .biz .tv .ws .cc)
การจัดการเว็บไซต์
• บริการการโอนย้ายไฟล์ FTP ตลอด 24x7
• รายละเอียดสถิติการเยี่ยมชม
• สามารถดาวน์โหลด Raw Web Log
อีเมล์
• จำนวนอีเมล์ ไม่จำกัด
• ระบบป้องกันไวรัส
• สามารถใช้งานอีเมล์ผ่านทางเว็บ Web-base email
• จดหมายแบบส่งต่อ (alias / forwarding) ไม่จำกัด
• จดหมายแบบโต้ตอบอัติโนมัติ ไม่จำกัด
• ระบบจัดการ แก้ไข/เพิ่ม/ลบ ชื่ออีเมล์ผ่าน Control Panel
• ระบบป้องกันอีเมล์ขยะ Spam
โปรแกรม ฟรี
• โปรแกรมภาษา PERL 5.6
• โปรแกรมภาษา PHP 4.3.x
• Zend Optimizer
• Counter
ระบบ ดาต้าเซ็นเตอร์
• ความเร็วภายในประเทศ มากกว่า 2 Gbps ต่างประเทศ มากกว่า 255 Mbps
• ระบบสำรองไฟ UPS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัติโนมัติ
ระบบฐานข้อมูล
• ฐานข้อมูล MySQL 4.1.x
ความปลอดภัยของระบบ & ข้อมูล
• ระบบป้องการ Firewall
• ระบบเข้ารหัสข้อมูลแบบ SSL (Secure Socket Layer)
• ฟรี URL แบบ SSL
• ระบบการสำรองข้อมูล
Real-time Chat & Multimedia
• Real Audio?
• Real Video?
• Shockwave?
รายละเอียดของเซิฟเวอร์
• Intel STL2 Rack mounted server
• Dual Intel Pentium III 1 Ghz
• 2 x 33.6 GB SCSI hot swappable disk
• 2560 MB Ram
• Operating System : Red Hat 7.x
• Webserver: Apache 1.3.x
• Maximum number of domains : 350